?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Oct. 11th, 2008

здравствуйте. прошу прощения за то, что вмешиваюсь в жизнь данного сообщества. нужна помощь. может кто-нибудь перевести 2 абзаца на русский язык? заранее. большое спасибо.
если пост совсем не к месту - удалите его. прошу прощения.

Są takie płyty, które zupełnie nie wiadomo jak ocenić. Jedną z nich jest wydana w naszym rodzimym netlabelu Kaos Ex Machina pozycja trzyosobowego projektu/zespołu PROJECT:A. Muzycznie jest to totalny rozgardiasz bez ładu i składu, który silił się, aby stać się psychodelią, ale nie za dużo mu z tego wyszło. Perkusja, gitara i klawisze, połączone z tekstami mistrza Williama Blake’a miały stworzyć, hm, no właśnie co? Coś nowatorskiego, zaskakującego, nietypowego? Może i zamysł twórców był dobry, ale na etapie realizacji coś już nie wyszło. Całą płytę stanowią trzy utwory z czego dwa to właśnie pseudo psychodeliczno-rokowo-folkowe pogrywania, a trzeci... No i tutaj trzeba się zatrzymać, bo ostatni utwór jest po prostu świetny. Oparty tylko na klawiszach, przestrzenny, po prostu ambientowy i to w klimatach klasycznego ambientu. Nie mogę zrozumieć jak tak różne światy muzyczne trafiły pod jedną nazwę. Gdyby cała płyta brzmiała jak ostatni utwór to ocena byłaby dużo wyższa. A tak materiał trzeba ocenić jako całość, a w takim wypadku ocena leci mocno w dół. Proponuje twórcom tego projektu aby skupili się na takiej muzyce jaką przedstawili w ostatnim utworze, w ten sposób mogą coś osiągnąć, bo jak na razie, ogólnie jest bardzo słabo.

Byłem niedawno na koncercie kapeli tytułującej swoją muzykę "jazz ambientem z elementami noisu". Nazwy nie pamiętam, nie potrafiłem jej zresztą wymówić, pamiętam za to, że przy przesłuchaniu recenzowanego albumu pierwsze co mi przyszło do głowy to to, że chłopaki z tamtego zespołu mogliby się wiele od PROJECT:A nauczyć. Nie będę ukrywał, że drugie wydawnictwo tego fińskiego projektu niezmiernie mi się podoba. Pierwszy utwór oparty jest na jazzowej perkusji i gitarach na pierwszym planie. Oprócz tego w tle słychać rożne mniej lub bardziej elektryczne przeszkadzajki. Nastrój utworu zmienia się przez cały czas, od totalnego szału przez akustyczne odprężenie, kończąc się ciszą. Kolejny utwór wciąga od samego początku. Genialny rytm porywa od pierwszych dźwięków i na długo pozostaje w głowie (sam złapałem się na tym że nieświadomie wybijałem go nogą przez cały dzień ;)) Po chwili wchodzi trąbka która przewija się już do samego końca, nadając utworowi pewnej lekkości, wyrywającej słuchacza ze zgiełku dźwięków. Rewelacja. Ostatni numer to ambient w rytualnych klimatach. Spokojne dźwięki w towarzystwie bębnów są odpoczynkiem po wcześniejszych, dynamicznych utworach. Album polecam fanom ULVERA z okresu Perdition City i dwóch wydanych potem EPek. Świetny zarówno na wieczorne wędrówki po mieście, jak i w kontakcie z naturą. Dałbym 9 ale wierzę, że przy wzrostowej tendencji zasłuży na nią następny album Finów. Klikać i ściągać, bo to jeden z najjaśniejszych punktów Kaos Ex Machiny.

Comments

( 6 comments — Leave a comment )
wissenstein
Oct. 14th, 2008 01:49 pm (UTC)
Dobrze, как будет время, переведу.

P.S. А зачем перевод понадобился?
terentyev
Oct. 14th, 2008 06:46 pm (UTC)
это рецензии на 2 диска, на которых я играю. спасибо.
wissenstein
Oct. 31st, 2008 08:23 pm (UTC)
Вот перевод тех абзацев. Там есть некоторые моменты, непонятные для меня. Я в тех местах вставил свои примечания, так что если что, те моменты можно будет вместе уточнить.

Есть такие диски, которые совсем не знаешь как оценить. Один из них — изданная нашим родным нэтлэйблом Kaos Ex Machina позиция проекта-группы из трёх участников PROJECT:A. С точки зрения музыки это полный беспорядок без формы и содержания, который пытался стать психоделией, но ему это не очень-то удалось. Перкуссия, гитара и клавиши, соединённые с текстами мистера Уильяма Блейка, должны были создать… Хм, но, собственно, что? Что-то новаторское, выделяющееся, нетипичное? Может, замысел творцов был хороший, но на этапе реализации что-то, всё-таки, не вышло. Весь диск составляют три произведения, из которых два — это собственно псевдо-психоделическо-роково-фольковая игра, а третье… Но и здесь надо задержаться, потому что последнее произведение просто прекрасно. Опирающееся только не клавиши, просторное, просто амбиентное, и это в условиях классического амбиента. Не могу понять, как такие разные музыкальные миры попали под одно название. Если бы весь диск звучал, как последнее произведение, то оценка была бы намного выше. А так материал надо оценить в целом, а в этом случае оценка стремительно летит вниз. Предлагаю создателям этого проекта скупиться (не скупиться? — перев.) на такую музыку, которую они представили в последней композиции, таким образом они могут чего-то достичь, а то на данный момент — очень слабо.

Я недавно был на концерте группы, которая относит свою музыку к «амбиентному джазу с элементами нойс». Названия не помню, впрочем выговорить его мне не удалось, зато помню, что, когда я прослушивал рецензируемый альбом, первое, что мне пришло в голову — это то, что парни из той группы могли бы многому научиться у PROJECT:A. Не буду скрывать, что второе издание этого финского проекта мне неизмеримо нравится. Первое произведение основывается на джазовой перкуссии и гитарах на первом плане. Кроме того, среди фона более или менее слышны электронные вмешивалки. Настрой произведения постоянно изменяется, от всеобщего безумства, через акустическую разрядку, и заканчивая тишиной. Следующая композиция затягивает с самого начала. Гениальный ритм увлекает с первых звуков и надолго остаётся в голове (я сам поймал себя на том, что бессознательно выбивал его ногой целый день ;) ). Через минуту вступает рожок (действительно рожок? — перев.), который вьётся уже до самого конца, придавая композиции некоторую лёгкость, вырывающую слушателя из шума звуков. Сенсация. Последний номер — это амбиент в ритуальном окружении. Спокойные звуки в компании бубнов — это отдых от предыдущих динамичных композиций. Альбом рекомендую фанам группы Ulver периода Perdition City и двух изданных затем мини-альбомов. Он прекрасен равно как для вечерних прогулок по городу, так и для отдыха на природе. Дал бы 9, но верю, что при тенденции к росту её заслужит следующий альбом финнов. Кликать и загружать, ибо это один из самых ярких пунктов Kaos Ex Machin-ы.
wissenstein
Oct. 31st, 2008 08:25 pm (UTC)
Поправка. Не «опирающееся только не клавиши», а «опирающееся только на клавиши».
terentyev
Apr. 20th, 2010 07:27 am (UTC)
Огромное спасибо. Почему-то жж не прислал мне уведомление, когда Вы опубликовали перевод. А сегодня я полез в сеть за старыми материалами о группе, и не смог найти рецензии в первоисточнике. Нашёл здесь, да ещё и с переводом. Замечательно. Спасибо!

Рожок=саксофон
wissenstein
Apr. 20th, 2010 11:20 am (UTC)
Вот оно как?! :)
( 6 comments — Leave a comment )

Profile

pl_ru_kultura
Спокойная пристань дружелюбных людей

Latest Month

October 2013
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow